Waarom kennismaken

Wat is Oplossingsgericht Denken, Handelen, Werken en Managen?

Oplossingsgericht denken, handelen, werken en managen doorbreekt de traditionele manier van oorzaak en gevolg denken. Met oplossingsgericht denken ga je op een andere, nieuwe en doelmatiger manier kijken naar en - intervenieren op bestaande interactie - en denkpatronen. Door deze andere aanpak krijgen organisaties en medewerkers een beter inzicht in hun sterke kanten en kunnen ze deze ook beter benutten. Hierdoor worden medewerkers niet alleen resultaatgerichter maar werken ze tegelijkertijd ook aan hun eigen ontwikkeling. Oplossingsgericht denken en werken is dus veel meer dan het toepassen van een paar simpele technieken. Helaas wordt het oplossingsgerichte nog te vaak gereduceerd tot technieken als schaalvragen en de wondervraag. Het is echter een mens-, bedrijfs - realiteitsvisie.

Strategie

Steeds meer organisaties maken het oplossingsgericht denken en werken onderdeel van hun strategie en dus van hun bedrijfsvisie. Zij doen dat niet omdat oplossingsgericht denken en werken een nieuwe hype is maar omdat in de praktijk bewezen is dat het werkt en mits goed geïnitieerd, toegepast en verankerd snel leidt tot blijvende resultaten. In deze tijd van crisis is het extra belangrijk dat oplossingsgericht gedacht en gehandeld wordt. Oplossingsgericht denken en handelen heeft tevens een positief effect op de medewerkers, als werknemer maar ook als mens.

Kennismaking

Voordat organisaties het besluit kunnen nemen om (meer) oplossingsgericht te gaan denken en werken is het belangrijk dat ze weten wat het is en dus waar ze ja tegen zeggen. Hiervoor zijn de kennismakingssessies bijzonder geschikt. Het biedt de deelnemers de mogelijkheid  kennis te maken met oplossingsgericht denken en werken en wat dat voor hen kan betekenen.