Oplossingsgericht denken en werken

In de onderstaande tekening zijn de belangrijkste aspecten en kenmerken van het Oplossingsgericht Denken en Werken weergegeven. Onder kubus wordt verder ingegaan op de betekenissen daarvan.

Bellehouse: info@oplossingsgerichtdenkenenwerken.nl