Basisaxioma's

Uitgangspunt is hierbij hoe een mens functioneert en in welke context dat gebeurt.