Mandaat

Een mandaat is een "volmacht" die nodig is om een functie/rol uit te kunnen oefenen. Belangrijk is dat duidelijk is welk mandaat men heeft. Een mandaat moet men ook vaak verdienen. Essentieel is om elke keer opnieuw vast te stellen vanuit welk mandaat men handelt.