Stroomdiagram


In het stroomdiagram staat aangegeven welke stappen gezet worden om vast te stellen of het over een probleem of beperking gaat, er een hulpvraag is, de hulpvraag werkbaar is en of de aanwezige resources ingezet worden.