Contact leggen: De (werk)relatie is de MOTOR van verandering.                                                                Context verhelderen: de context waarin men leeft en functioneert bepaalt mede hoe we tegen dingen aankijken en is een belangrijk gegeven.                                                                                                                               Doelen stellen: Het definiëren van heldere en haalbare doelen is belangrijk. Bij voorkeur van klein naar groot. Resources: Resources zijn hulpmiddelen om het doel te bereiken. Het verleden is een voorraadschuur van resources. Wat werkt er wel .....
Differentiëren: Vaststellen waar men op dat moment staat.                                                                                       Toekomstgericht: In de toekomst liggen de oplossingen. Vooruitkijken is daarom  essentieel.                             Complimenteren: Elk compliment betaalt een dividend