Historie

Oplossingsgericht denken en werken vindt zijn oorsprong in de begin jaren´80 van de vorige eeuw in de wereld van de psychotherapie in Milwaukee, USA. Steve de Shazer & Insoo Kim Berg zijn de personen die aan de wieg hebben gestaan van het ontstaan de oplossingsgericht therapie.

Louis Cauffman heeft een belangrijke rol gespeeld in het introduceren van het oplossingsgericht denken en werken in Europa en het "vertalen" ervan naar onder andere het bedrijfsleven en naar de zorg en het onderwijs.


"It's good to know what doesn't work, but it's really helpful to know what does", van Steve de Shazer