Wat is het

Oplossingsgericht denken en werken is veel meer dan het toepassen van een paar simpele   technieken. Helaas wordt het oplossingsgerichte model nog te vaak gereduceerd tot technieken als schaalvragen en de wondervraag. Het is echter een mens-, bedrijfs - realiteitsvisie.


Mensvisie, hoe sta je als mens in het leven:

*  ga je uit van je kwaliteiten of van je tekortkomingen,

*  denk je in oplossingen of in problemen,

*  denk je in termen van wat is vandaag goed gegaan of wat is fout gegaan,

*  is het glas half vol of half leeg.

Bedrijfsvisie, hoe willen wij dat de medewerkers in onze organisatie acteren:

*  vinden wij het belangrijk dat gedacht wordt in oplossingen i.p.v. in problemen,

*  stimuleren wij onze medewerkers in het oplossingsgericht denken en werken,

*  sturen wij medewerkers aan op het resultaatgericht denken en werken,

*  belonen wij onze medewerkers als zij oplossingsgericht denken en werken,

*  geven wij als management het voorbeeld in oplossingsgericht denken, werken en managen.

Bij Oplossingsgericht denken en werken gaan we niet uit van de problemen maar van de oplossingen.


Een belangrijk uitgangspunt daarbij is dat we uitgaan van de kwaliteiten die wij als mens hebben. Vaak hebben we zelf al veel bruikbare ideeën waarvan wij ons veelal niet bewust zijn. Het antwoord zit hem gedeeltelijk al in de vragen die wij ons zelf maar ook aan anderen stellen als we over problemen praten. Zo onder-scheiden we probleemgerichte vragen en oplossingsgerichte vragen. De soort vraag die je stelt (aan jezelf of anderen) bepaalt aan welk gevoel geappeleerd wordt en wat voor effect het heeft. Ook het fenomeen `self-fulfilling prophecy` of `zelfbevestigende voorspelling` is belangrijk bij Oplossingsgericht Denken. We weten allemaal dat als je maar blijft denken en geloven dat iets een probleem is en je het niet kun oplossen het ook zo zal blijven. Als je er echter vanuit gaat dat het probleem wel degelijk op te lossen is en je je daar op concentreert dan blijkt ook dat je op kan lossen. Vaak helpt het dan om je af te vragen of je al eerder een soort gelijke situatie hebt meegemaakt en hoe je die toen opgelost hebt. Het zoeken naar de uitzonderingen, wat en waarom werkte het toen wel en wat kan je daarvan leren en naar de huidige situatie toe vertalen.

Steeds meer organisaties maken het oplossingsgericht denken en werken onderdeel van hun strategie. Zij doen dat niet omdat oplossingsgericht denken en werken een nieuwe hype is maar dat in de praktijk bewezen is dat het werkt en mits goed geïnitieerd, toegepast en verankerd snel leidt tot blijvende resultaten. Daarnaast heeft het een positief effect op de medewerkers. Als medewerker maar ook als mens.