WIE IK BEN

Van Spaarbank tot Fortis

In september 1968, na het behalen van mijn MULO diploma, ben ik gaan werken bij de Spaarbank te Rotterdam. Tot 1 januari 2000 ben ik werkbaar geweest in de bankwereld. Ik heb veel fusies meegemaakt. De eerste was in 1981.  De Spaarbank Rotterdam fuseerde met de Centrumbank Amsterdam en met de Bondsspaar-bank Breda. Na diverse naamswijzigingen werd het de Verenigde Spaarbank. In 1990 volgde een fusie met AMEV. In 1991 ging AMEV/VSB samen met het Belgische AG. De nieuwe groep gaat Fortis heten. De naam VSB blijft bestaan. Op de uitingen komt te staan een Fortis onderneming. Eind negentiger jaren volgt een fusie met de Generale.                     

Werkervaring

Vanaf 1980 heb ik in leidinggevende functies gewerkt. Eerste in de back-office en vanaf 1987 in de Kantorenorganisatie van de VSB. De eerste jaren als districtsdirecteur, daarna als regiodirecteur. In 1991 ben ik als adjunct-directeur Verkoop op het hoofdkantoor in Utrecht gaan werken. Na deze periode ben ik manager geworden van de afdeling die verantwoordelijk was voor het programmamanagement en projectmanagent binnen de VSB. De laatste jaren was ik Hoofd Development binnen de Fortis organisatie.  Per 1 januari ben ik uit dienst gegaan bij Fortis en niet lang daarna als ZZP'er gaan werken. Meer informatie over mijn werkervaring vind je op zwiersch.nl.

Wat mij aansprak

In al die jaren als manager was ik verantwoordelijk voor de doelstellingen van het organisatie onderdeel waar ik leiding aan gaf. Vanaf het begin realiseerde ik me dat de mensen het waren die de doelstellingen moesten realiseren. Ik was weliswaar verantwoordelijk voor de resultaten maar zonder gemotiveerde  medewerkers ben je niks. Ik heb in al die jaren genoeg managers gezien die dachten dat het om hun ging en niet om de medewerkers waaraan  ze leiding gaven. Ik zie dat anders, je hebt als manager verschillende rollen:

Vanuit dit uitgangspunt heb ik altijd gemanaged. In 2008 heb ik besloten om me volledig te focussen op individuele coaching en teamontwikkeling. Ik had inmiddels de masterclass Oplossingsgericht Denken, Werken en Managen bij Louis Cauffman gedaan en een coachingscursus bij het Europees Instituut de Baak gevolgd. Het coaching en teamontwikkeling doe ik vanuit het Oplossingsgericht Denken, Werken en Managen.

My smile is my logo, my personality is my business card, how I leave others feeling after having an experience with me becomes my trademarkBellehouse: info@oplossingsgerichtdenkenenwerken.nl