De eerste vraag die je jezelf stelt is.........

heb ik te maken met een beperking of een probleem?

Een beperking is onomkeerbaar. Er is geen oplossing voor! Het is zoals het is en je kunt hierin geen verandering meer brengen. Het enige wat je kunt doen is de beperking herkennen, erkennen en accepteren. Dit is overigens niet altijd eenvoudig. De gevolgen van de beperking zijn problemen en daar zijn, weliswaar misschien niet altijd makkelijk, wel oplossingen voor te vinden.          

                                                                                           

Privé                                                                                                                               Zakelijk

Beperkingen kunnen zijn: een handicap of een ziekte. Maar ook je leeftijd, je afkomst of je historie kunnen een beperking zijn.

Beperkingen kunnen zijn: een overname/fusie, faillisement, regel-geving vanuit overheid, economische crisis (kan ook kansen bieden)


Voor  een probleem is een oplossing Een probleem kenmerkt zich doordat er een oplossing voor is. Een probleem is een (vaak niet uitgesproken) wens tot verandering. Belangrijk is te benoemen wat je voor het probleem in de plaats wilt hebben. Als je dat benoemd hebt dan is een belangrijke voorwaarde vervuld om je doel te kunnen stellen. Je doel geeft nl. aan wat je wilt bereiken zodat je probleem is opgelost.
Is het een probleem dan is het belangrijk vast te stellen wat je er voor in de plaats wilt hebben. Van daaruit kan je een doel stellen en aan de realisatie van je doel gaan werken.

E-book: in hoofdstuk 4 van het e-book oplossingsgericht denken, handelen en werken vind je meer over dit thema

Hoofdstuk 4 beperking of probleem
e-book oplossing_hfd4, beperking of probleem.pdf (122.14KB)
Hoofdstuk 4 beperking of probleem
e-book oplossing_hfd4, beperking of probleem.pdf (122.14KB)
terug naar overzicht situaties