Om een oplossing te vinden hoef je vaak de oorzaak niet weten


Om oplossingsgericht te denken en te handelen is het niet altijd nodig om je in de oorzaken van het probleem te verdiepen. Niet altijd? Natuurlijk zal je als je auto het niet meer doet eerst moeten (laten) vaststellen wat de oorzaak is. Als je die weet dan kan je de oorzaak wegnemen door een onderdeel te vervangen of te repareren.

Heb je een probleem met het plannen van je activiteiten dan is het niet belangrijk om je te verdiepen in de oorzaken. Belangrijk is leren beter te plannen. Dat kan je op verschillende manieren doen. Kies de manier die je aanpreekt en bij je past en begin ermee.

Vaak blijven mensen hangen in en graven naar oorzaken. Dit vergt onnodige energie en levert geen bijdrage aan het vinden van de juiste oplossing. Dus waar het niet relevant is om de oorzaak te weten, focus je bij voorkeur op de feiten en de oplossing. Dat spaart energie en voorkomt onnodige ergenis.

                                       Wel handig de oorzaak te weten               Feiten zijn genoeg om aan een oplossing te werken

terug overzicht situaties