Ga na wanneer het ondanks de problemen toch goed ging

Wanneer had je geen of minder last

Als je een probleem hebt probeer dan te bedenken wanneer je geen of minder last had van het probleem. Beschrijf de situatie (context) waarin dat gebeurde en probeer je te herinneren wat je toen gedaan  hebt.
Door je te verplaatsen in een situatie waarin je geen of minder last van het probleem had kun je achterhalen en benoemen in welke context dat gebeurde. Ook kan je dan benoemen wat je toen gedaan hebt. Als dat lukt kun je onderzoeken in hoeverre je een soortgelijk context ook in je huidige situatie kunt creëeren waardoor je ook nu minder of geen last meer van het probleem hebt.


terug overzicht situaties