Nieuws
Welkom
Oplossingsgericht
Wat is het
Historie
De Kubus
Basisaxioma's
Basisregels
Non-specifiek
Zeven stappendans
Mandaat
Stroomdiagram
Kennismaking met
Diensten
Trainingen
Your soltoolkit
Ervaringen delen
Gedeelde ervaringen
E-book
Documenten
Referenties
Links
Talking sticks
Contact
Sitemap
Privacybeleid

 

Kubus Oplossingsgericht Denken en Werken - SolutionsCube© 

De zes zijden van de Kubus zijn  aan elkaar verbonden kenmerken waarmee we de realiteit kunnen co-construeren zonder in simplisme of nodeloze complicaties te vervallen.                    

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Top
Bellehouse  | info@oplossingsgerichtdenkenenwerken.nl