Nieuws
Welkom
Oplossingsgericht
Kennismaking met
Diensten
Trainingen
Your soltoolkit
De soltoolkit
Beperking - probleem
Alles gaat fout
In problemen blijven
Wanneer ging't goed
Wens tot verandering
Doelen stellen
Doelen realiseren
Wat is er anders
Welzijn of geluk
Leren i.p.v. afleren
Oorzaak niet nodig
Het gaat om mij
Ervaringen delen
Gedeelde ervaringen
E-book
Documenten
Referenties
Links
Talking sticks
Contact
Sitemap
Privacybeleid

Welke situaties kunnen zich zoal voordoen

De volgende situaties waarin je in de praktijk, zowel privé als zakelijk, mee te maken kunt krijgen zijn in de toolkit beschreven.

Beperking of probleem, de vraag die je je als eerste zou moeten stellen is ......

Alles gaat fout, ik zie het niet meer zitten, je hebt het gevoel dat alles ........ 

In problemen blijven hangen, je blijft te veel in de problemen hangen .............

Wanneer ging het wel goed, na gaan wanneer het ondanks je probleem .......

Een probleem is een wens tot verandering,  wat wil je er voor in de plaats .......

Moeite met doelen stellen, het lijkt makkelijker dan het is dus neem ...............

Realiseren van doelen vind ik moeilijk, voer de stappen die je bedacht hebt zorgvuldig uit en laat je niet door mogelijke tegenslagen uit het veld slaan ...........

Wat is er anders als mijn probleem opgelost is, probeer te beschrijven wat er anders is als je probleem opgelost is ..............

Welzijn of geluk, realiseer je waar het in het leven om gaat en wat voor jou belangrijk is ........

Leren i.p.v. afleren, leren is een op een positieve manier dingen afleren ...........

Ik hoef niet altijd de oorzaak te weten, veelal zijn feiten en achtergronden voldoende om tot een oplossing te komen .........

Het gaat om mij en uiteindelijk bepaal ik zelf het resultaat!!


Klik in het menu op de situatie waar je mee geconfronteerd bent om te lezen wat je er aan kunt doen. Klikken op de situatie hierboven kan ook.

                           Privé                                                      Zakelijk

        

                                                                                               
Top
Bellehouse  | info@oplossingsgerichtdenkenenwerken.nl