Nieuws
Welkom
Oplossingsgericht
Kennismaking met
Diensten
Trainingen
Your soltoolkit
De soltoolkit
Beperking - probleem
Alles gaat fout
In problemen blijven
Wanneer ging't goed
Wens tot verandering
Doelen stellen
Doelen realiseren
Wat is er anders
Welzijn of geluk
Leren i.p.v. afleren
Oorzaak niet nodig
Het gaat om mij
Ervaringen delen
Gedeelde ervaringen
E-book
Documenten
Referenties
Links
Talking sticks
Contact
Sitemap
Privacybeleid

Je blijft te veel in de problemen hangen i.p.v. naar de oplossingen te zoeken

Probleemgerichte vragen      

Als je met een probleem zit is het belangrijk dat je jezelf niet verder in de put praat. Dat gebeurt als je probleemgericht blijft denken. De oplossing is oplossingsgericht denken. 

Door probleemgericht te denken kom je steeds verder in de put te zitten. Voorbeelden van probleemgericht denken zijn de volgende vragen die je jezelf stelt:

* hoelang speelt het probleem?                       

* wiens schuld is het?

* hoe erg is het voor me?

* wat speelt er nog meer?

* hoe lang houd ik het nog vol?

Door je zelf dit soort vragen, die vaak beginnen met wie, wat, waarom en wanneer, te stellen blijf je in het probleem hangen en maak je het steeds moeilijker om er uit te komen.

 

Oplossingsgerichte vragen

Door oplossingsgericht te denken creëer je een positief gevoel over de mogelijkheid het probleem op te lossen. Voorbeelden van oplossingsgericht denken zijn de volgende vragen die je jezelf stelt:  

 

* hoe vormt dit een probleem voor je?

* wanneer is het probleem er niet of minder?

* wat heb je er al aan gedaan en wat hielp?

* al eerder een soortgelijke situatie meegemaakt, hoe heb je die toen opgelost? 

* heb je enig idee hoe anderen dit probleem zouden aanpakken?

* wie zou je kunnen vragen hoe die het probleem zouden aanpakken? 

Door jezelf dit soort vragen te stellen stimuleer je het denken in oplossingen en zal je merken dat het makkelijker wordt een oplossing voor je probleem te vinden. 

E-book: klik hier voor de tekst in het e-book oplossingsgericht denken, handelen en werken over dit thema

 

 

 

terug overzicht situaties

Top
Bellehouse  | info@oplossingsgerichtdenkenenwerken.nl