Nieuws
Welkom
Oplossingsgericht
Kennismaking met
Diensten
Trainingen
Your soltoolkit
Ervaringen delen
Gedeelde ervaringen
E-book
Documenten
Referenties
Links
Talking sticks
Talking stick kopen
Contact
Sitemap
Privacybeleid

 

De Talking stick (klik hier als je een talking stick wilt kopen of bestellen)

Historie van de Talking stick                                                                                                                                                                                                         

De talking  stick werd al eeuwen lang door vele Indiaanse stammen beschouwd als symbool van vrede. Het waren prachtig bewerkte stokken die met eerbied werden behandeld. Bij belangrijke gebeurtenissen en beslissingen ging hij de kring rond; alleen diegene die de stick in handen had, kreeg hiermee het recht om te spreken. Een talking stick bezit de macht van het woord. Wie hem vasthoudt, praat niet zomaar, maar vanuit het hart, rechtstreeks tot het hart van een ander, waarbij sociale en cultuurverschillen verdwijnen.   

             

 

Kenmerken van de Talking Stick:

Degene die de talking stick in handen heeft, heeft het woord.
De anderen luisteren net zolang totdat de stok wordt doorgegeven of in het midden wordt neergelegd.
Dit ritueel leert ons over spreken.
De talking stick herinnert ons eraan om te spreken vanuit onze persoonlijke kracht met respect en in balans.
De stok geeft ons richting. (focus in ons verhaal) 

                                                                                                            

De talking stick herinnert ons ook aan luisteren.
Er is ruimte en aandacht voor de stilte tussen de woorden, die vaak meer zeggen dan de woorden zelf.
Het zijn de voorouders, helpers en "spirits" die tot ons spreken.

De talking stick brengt je bij je persoonlijke kracht en authenticiteit.
Je geeft die krachten, kwaliteiten en elementen mee aan jouw talking stick, die voor jou belangrijk zijn in dialoog en verbinding.
Als je je stok later met een ander of in groepen gebruikt wordt deze kracht telkens weer geactiveerd en voelbaar in de bijeenkomst.
Iedere talking stick is daardoor anders en een persoonlijkheid op zich.

                                              ~

Talking stick als symbool en trigger                                                                                                                   

Tegenwoordig wordt de talking stick meer en meer populair in onze  moderne maatschappij. Binnen bedrijven maar ook op scholen wordt hij in trainingen – oefeningen ingezet om ons te leren hoe belangrijk luisteren naar elkaar is. 

Symbool

Ik gebruik de talking stick als symbool. Door het fenomeen talking stick en de functie ervan te bespreken in programma’s en trainingen ontstaat er al een bewustzijn bij de deelnemers over hoe belangrijk luisteren is. Mensen die moeite hebben met luisteren worden zich bewuster hoe essentieel luisteren is om elkaar beter te begrijpen en effectiever te kunnen zijn. Als men weet waar de talking stick voor staat is de ervaring dat alleen al het op de vergadertafel zetten van de talking stick een positieve invloed heeft. Als deelnemers toch de neiging hebben de spreker te onderbreken is het al genoeg als ze de talking stick zien staan waardoor ze herinnerd worden aan het feit dat ze de spreker eerst moeten laten uitpraten.      

Interrumpeert iemand toch dan is het attenderen op de talking stick al genoeg om degene op een natuurlijke manier te “corrigeren”.

Iemand die moeite heeft met luisteren kan ook een talking stick op de eigen werkplek zetten. Zo wordt je er continu aan herinnerd hoe belangrijk luisteren is. Het risico van het terugvallen in je “oude gedrag” wordt daardoor kleiner.

Luisteren naar je zelf                                                                                                                                          

Een andere functie die ik zelf de talking stick meegeef is dat het je triggert naar jezelf te luisteren. Het is belangrijk dat we naar ons zelf luisteren om te weten wat we willen, wat bij ons past en om in balans te blijven. Ook hier helpt een talking stick op je werkplek of ergens op een “dominante” plek in je huis om je bewust te houden van  hoe belangrijk het is naar je zelf te luisteren.

Peter Zwiersch                                                                                                                                    

 

Top
Bellehouse  | info@oplossingsgerichtdenkenenwerken.nl